The heart that beats for two

Lär känna alla sanilove produkter

Upptäck Sanicats olika projektkategorier,

skapade för att tillfredsställa alla smaker och behov.

Se alla produkter.

Så väljer du den bästa kattsanden till din katt

Klumpande, absorberande eller naturlig? Det finns många faktorer att överväga när du ska välja rätt kattsand, men låt oss vara ärliga – vi vet vem som bestämmer där hemma. Det är anledningen till varför ditt val av kattsand bör baseras på din katts behov och preferenser. Lycka till!

Läs artikeln

Det är vår prioritet att garantera att alla våra arbetstagare har anständiga arbetsförhållanden som är i överensstämmelse med krav som ställs av den nuvarande lagstiftningen - oavsett var de råkar arbeta.

Vi använder oss av vårt internationella inflytande för att sprida Sanicat och Tolsas värderingar till alla regioner där vi är verksamma.

Det är därför vi lanserar projekt kring socialt ansvar som syftar till att främja lika möjligheter, lokal utveckling och icke-diskriminering i samhällen, såsom Lam-Lamséré och Ndiakhaté i Senegal.

Känd Sanicat

Missa aldrig en Sanicat-post

Följ oss på sociala medier

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du en fråga angående våra produkter? Behöver du expertråd vad gäller att ta han om ditt husdjur?