The heart that beats for two

Lär känna alla sanilove produkter

Upptäck Sanicats olika projektkategorier,

skapade för att tillfredsställa alla smaker och behov.

Se alla produkter.

Skydd mot yttre parasiter.

Katter är ofta värdar för yttre parasiter, även om de lever inomhus och aldrig går ut.

Läs artikeln

Det är vår prioritet att garantera att alla våra arbetstagare har anständiga arbetsförhållanden som är i överensstämmelse med krav som ställs av den nuvarande lagstiftningen - oavsett var de råkar arbeta.

Vi använder oss av vårt internationella inflytande för att sprida Sanicat och Tolsas värderingar till alla regioner där vi är verksamma.

Det är därför vi lanserar projekt kring socialt ansvar som syftar till att främja lika möjligheter, lokal utveckling och icke-diskriminering i samhällen, såsom Lam-Lamséré och Ndiakhaté i Senegal.

Känd Sanicat

Missa aldrig en Sanicat-post

Följ oss på sociala medier

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du en fråga angående våra produkter? Behöver du expertråd vad gäller att ta han om ditt husdjur?