Historia

Sanicat har tagit hand om dina husdjur med innovativa och högkvalitativa produkter i över 35 år.

Vi är ett varumärke som tillhör Tolsa Group, ett 100% spanskt företag som leder den Europeiska marknaden för produkter för husdjursvård.

Vi finns representerade i mer än 60 länder i vilka vi äger  9 lager med reserver på över 100 miljoner ton. Tolsa koncernens bryter, processerar och kommersialiserar absorberande mineralämnen som är de råvaror som används för framställning av kattsand.

R&D&I

Vi kontrollerar noggrant varje detalj i produktionsprocessen för att uppfylla de strängaste kraven på kvalitet och innovation.

Vår R&D&I-avdelning är internationellt ledande inom särskilda leror och de produkter vi designar stöds av de viktigaste kvalitetskontrollinstitutionerna.

Kvaliteten på våra produkter, processer och tjänster säkerställs genom:

  • Kvalitetshantering: ISO 9001
  • Miljöhantering: ISO 14001
  • Specialitet ufodring: FAMI QS
  • Livsmedelssäkerhet: certifikat BRC

Omtanke för miljön

Vi respekterar och tar hand om miljön. Vi gör det inte enbart för att följa reglerna utan som en principfråga.

Detta är anledningen till att vi anpassar vårt arbetssätt efter varje steg på vägen: från gruvdrift utan sprängämnen till produktion, förpackning och transport hela vägen till att använda ren energi, minska utsläppen och minimera spill och avfall.

Socialt ansvar

Det är vår prioritet att garantera att alla våra arbetstagare har anständiga arbetsförhållanden som är i överensstämmelse med krav som ställs av den nuvarande lagstiftningen - oavsett var de råkar arbeta.

Vi använder oss av vårt internationella inflytande för att sprida Sanicat och Tolsas värderingar till alla regioner där vi är verksamma.

Det är därför vi lanserar projekt kring socialt ansvar som syftar till att främja lika möjligheter, lokal utveckling och icke-diskriminering i samhällen, såsom Lam-Lamséré och Ndiakhaté i Senegal.