Historie

Sanicat har taget sig af dine kæledyr med innovative produkter i topkvalitet i over 35 år.

Vi er et brand i Tolsa-gruppen, et 100% spansk selskab, der er førende på det europæiske marked for plejeprodukter til kæledyr. 

Vi er til stede i mere end 60 lande, hvor vi ejer 9 lagre og har beholdninger på mere end 100 millioner tons. Tolsa-gruppens miner producerer og sælger absorberende mineraler, som er de råvarer, der bruges til produktion af kattegrus.

F & U & I

Vi kontrollerer omhyggeligt enhver detalje i produktionsprocessen for at overholde de strengeste standarder for kvalitet og innovation.

Vores F & U & I-afdeling er internationalt førende inden for særlige lertyper, og de produkter vi designer understøttes af de vigtigste institutioner inden for kvalitetskontrol. 

Kvaliteten af vores produkter, processer og tjenester sikres af:

  • Kvalitetsstyring: ISO 9001
  • Miljøledelse: ISO 14001
  • Specialfoder: FAMI QS
  • Fødevaresikkerhed: BRC-certifikat

Miljøbevidsthed

Vi respekterer og drager omsorg for miljøet. Hvad mere er, vi gør det ikke bare for at overholde love og regler, men fordi det er et princip for os. 

Derfor tilpasser vi løbende hvert eneste skridt af det vi gør i overensstemmelse hermed: fra minedrift uden sprængstoffer over produktion, emballering og transport og hele vejen til at bruge ren energi, nedbringe emissioner og minimere spild og affald.

Socialt ansvar

Det er vores vigtigste opgave at sikre, at alle vores medarbejdere har ordentlige arbejdsvilkår, som er i overensstemmelse med de krav, der fastsættes af den aktuelle lovgivning - uanset hvor den virker og arbejder.

Vi bruger vores internationale indflydelse til at sprede Sanicats og Tolsas værdier til alle de regioner, vi opererer i. 

Derfor lancerer vi projekter inden for socialt ansvar, der sigter på at fremme lige muligheder, lokal udvikling og ligebehandling i samfund, som fx Lam-Lamséré og Ndiak