Historie

Společnost Sanicat se prostřednictvím inovativních a vysoce kvalitních výrobků věnuje péči o vaše domácí mazlíčky již více než 35 let.

Jsme produktovou značkou skupiny Tolsa, nadnárodní společností se 100% podílem španělského vlastníka, která je lídrem na evropském trhu s produkty pro péči o domácí zvířata.

Zastoupení máme ve více než 60 zemích, ve kterých se nachází i našich 9 nalezišť s více než 100 miliony tun surovin. Skupina Tolsa se věnuje těžbě, zpracování a prodeji minerálních nerostů s absorpčními vlastnostmi, které se používají jako surovina pro výrobu kočičích podestýlek. 

Výzkum, vývoj a inovace

Pečlivě kontrolujeme každý detail výrobního procesu, aby byly splněny ty nejpřísnější normy pro kvalitu a inovaci.

Naše oddělení pro výzkum, vývoj a inovace je mezinárodním lídrem v oblasti speciálních jílů. Produkty, které navrhujeme, jsou navíc schváleny hlavními orgány pro kontrolu kvality. 

Kvalita našich výrobků, výrobních postupů a služeb je zajištěna v souladu s:

  • Řízením jakosti: ISO 9001
  • Řízením environmentální vhodnosti: ISO 14001
  • Speciálními krmivy: FAMI QS
  • Potravinovou bezpečností: Certifikát BRC

Environmentální odpovědnost

Respektujeme životní prostředí a pečujeme o něj. Činíme tak nejen proto, abychom splnili nařízení, ale také protože je to pro nás věc zásady.

To je důvod, proč ochraně životního prostředí přizpůsobujeme všechny naše postupy a to u každého jednoho kroku výrobního procesu: od těžby bez použití výbušnin přes výrobu, balení a přepravu s využitím čistých zdrojů energie, snižováním emisí a minimalizací odpadu i úniků materiálu. 

Sociální odpovědnost

Je naší prioritou zajistit, aby všichni naši pracovníci měli důstojné pracovní podmínky v souladu s požadavky stávajících právních norem, ať už pracují kdekoli. 

Využíváme naší mezinárodní postavení k tomu, abychom šířili hodnoty Sanicatu a Tolsy do všech regionů, kde působíme.

Proto jsme spustili projekty na podporu sociální odpovědnosti, jejichž cílem je prosazovat rovné příležitosti, regionální rozvoj a nediskriminační postoje v komunitách, jakými jsou například Lam-Lamséré a Ndiakhaté v Senegalu.